Usługi- sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej
- pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu itp.
- podziały nieruchomości
- geodezyjna obsługa inwestycji
- pomiary sytuacyjno - wysokościowe
- Obmiar działki, wyznaczenie granic działek
- Pomiary kontrolne